Scholen werken aan invoering passend onderwijs

CASTRICUM – Scholen krijgen vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat komt door de invoering van de ‘Wet passend onderwijs’. Dit betekent dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.
Lees meer

Voorkom meeuwenoverlast

CASTRICUM – In Nederlandse dorpen en steden komen steeds meer meeuwen voor. Zij nestelen graag op daken en zoeken voedsel in de omgeving. Helaas kunnen zij daarbij overlast veroorzaken. De overlast doet zich voor tijdens het broedseizoen, van april tot augustus.
Lees meer

Aftrap werkzaamheden Heereweg

CASTRICUM – Maandag is het startschot gegeven voor de herinrichting van de Heereweg in Bakkum. Wethouder Meijer onthulde toen, samen met de heer Winter het bouwbord van de werkzaamheden. De heer Winter is bewoner van de Heereweg en lid van de klankbordgroep.
Lees meer

Autismecursus voor grootouders bij MEE

HEEMSKERK – MEE Noordwest-Holland start een cursus voor grootouders van kinderen met autisme. Er zijn drie bijeenkomsten, van 10.00 tot 12.00 uur op de donderdagen vanaf 3 april. De cursus wordt gegeven in het regiokantoor van MEE aan de Laan van Assemburg 97, 1962 TL te Heemskerk.
Lees meer

Nieuw kinderkoor bij Toonbeeld

CASTRICUM – Vanaf woensdag 26 maart start bij Toonbeeld het Sterrenkoor! Een koor voor iedereen van 6 t/m 10 jaar die houdt van zingen. Dit koor gaat o.l.v. Titia Mijnen 10 lessen zingen én… sluit dit project af met een echt optreden tijdens de KunstFietsRoute Castricum.
Lees meer