Categorie archief: Zorg en Welzijn

AMSTERDAM – Stichting Weekend Academie uit Amsterdam heeft donderdag het Grote Appeltje van Oranje in ontvangst genomen. Zij kregen de prijs op Paleis Noordeinde uit handen van Koning Willem-Alexander. Ook Ervaringsmaatjes van Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente uit Hengelo en Stichting Buurtgezinnen.nl uit Amerongen ontvingen een Appeltje.
Lees meer

CASTRICUM – GGD Hollands Noorden organiseert in opdracht van Centrum voor Jeugd & Gezin Castricum de tweedaagse cursus ‘Plezier op school’ voor aanstaande brugklassers. De cursus helpt kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten en beter voor zichzelf op te komen.
Lees meer

CASTRICUM – De gemeente werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit en de leefomgeving van de bij. Het Technasium project “Red de bij” van het Bonhoeffercollege sluit prima aan bij deze doelstelling. Daarom ondersteunt de gemeente de leerlingen van de brugklas bij hun onderzoek naar de leefomgeving van bijen en hoe belangrijk zij zijn voor de mens.
Lees meer

CASTRICUM – Buitenspelen: allemaal doen we het of hebben we het gedaan. De allerkleinsten vermaken zich op de wip of glijbaan, jongeren zoeken een plek voor bike of bal. Jong en oud vermaken zich in het park, of het nu met een wandeling is, jeu de boules of frisbee. Aan de gemeente is het de taak om die openbare buitenruimte zo in te richten dat zoveel mogelijk mensen aan hun trekken komen. Een enquête helpt daarbij.
Lees meer

REGIO – In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden is in Laag-Holland een agrarisch experiment gestart op een pilotlocatie met een agrarisch experiment, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling samen gaan. Een proef van vijf jaar waarbij  duidelijk moet worden of deze vorm van natte landbouw een economisch kansrijk alternatief is voor de landbouw in Laag Holland.
Lees meer

Hobbyvereniging ontwerpt molentje

UITGEEST – Medewerkers van de hobbyvereniging voor jongeren Fabo uit Uitgeest, hebben een houten molentje ontworpen en daarvan een bouwpakket gemaakt. Dat als cadeauartikel aan het assortiment van het winkeltje bij De Oude Knegt wordt toegevoegd. Vanaf de Nationale Molendagen op 13 en 14 mei, is het te koop.
Lees meer

Hobby’s delen

CASTRICUM – Onder een hobby wordt in het algemeen een ontspannende activiteit verstaan die men in zijn vrije tijd uitoefent. Uit interesse en voor het plezier en onbetaald. Voorbeelden zijn het werken in de tuin, het beoefenen van een sport, schilderen, koken of muziek maken. Deze kennis kan een opstap zijn naar vrijwilligerswerk. Zo kunt u uw ervaring en interesse delen met anderen die dit niet zelfstandig kunnen.
Lees meer

REGIO – Tot half juli voert GGD Hollands Noorden een grootschalig online onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar. Alle inwoners van 16 t/m 25 jaar van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord kunnen deze online vragenlijst invullen via www.JVmonitor.nl. De resultaten zijn bedoeld om het project In Control of Alcohol en Drugs en de gemeenten te ondersteunen bij het gezondheidsbeleid gericht op jongvolwassenen.

Lees meer

REGIO – Tot half juli voert GGD Hollands Noorden een grootschalig online onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar. Alle inwoners van 16 t/m 25 jaar van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord kunnen deze online vragenlijst invullen via www.JVmonitor.nl. De resultaten zijn bedoeld om het project In Control of Alcohol en Drugs en de gemeenten te ondersteunen bij het gezondheidsbeleid gericht op jongvolwassenen.

Lees meer

Vermoeidheid bij kanker

CASTRICUM – Vermoeidheid is een van de meest gehoorde klachten tijdens en na de behandeling van kanker. Door die vermoeidheid kunt u in het dagelijks leven waarschijnlijk minder goed functioneren dan u zou willen. Ook is bekend dat de vermoeidheid bij kanker anders is dan ‘gewone’ vermoeidheid.
Lees meer

Vermoeidheid bij kanker

CASTRICUM – Vermoeidheid is een van de meest gehoorde klachten tijdens en na de behandeling van kanker. Door die vermoeidheid kunt u in het dagelijks leven waarschijnlijk minder goed functioneren dan u zou willen. Ook is bekend dat de vermoeidheid bij kanker anders is dan ‘gewone’ vermoeidheid.
Lees meer