Categorie archief: Zorg en Welzijn

Maatje worden?!

CASTRICUM – Veel mensen zijn op dit moment plannen aan het maken voor de zomer. Maar er zijn ook mensen die niet alleen de deur uit kunnen. Voor hen zoeken diverse organisaties een maatje.
Lees meer

Jubileumvoorstelling op 20 juni

REGIO – Dit jaar bestaat de afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland 10 jaar. Vanuit deze afdeling worden verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten georganiseerd. Tevens wordt de weg gewezen naar hulp in de omgeving.
Lees meer

Maaien van waterplanten van start

REGIO – Donderdag 15 juni start het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met het maaien van de waterplanten uit 5.700 km sloten. Dat doen we om wateroverlast te voorkomen. Door te maaien kan het water beter doorstromen en via gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. Zo houden we Noord-Holland droog. Vroeger maaiden we alles zo veel mogelijk kaal, tegenwoordig houden we bij het maaien rekening met de natuur.
Lees meer

Nederland doet de deur op slot

LANDELIJK – Campagnes voor inbraakpreventie hebben zin. Nederlanders denken beter na en nemen maatregelen om inbraak te voorkomen. Van de bijna 95% van de Nederlanders die beveiligingsmaatregelen trof, hebben de meesten hun gedrag aangepast.
Lees meer

BERGEN – Twaalf jaar geleden is Schooljudo opgericht, een initiatief van oud wereldkampioen en Olympisch medaillewinnaar Ruben Houkes. Niet alleen om zijn sport te promoten, maar om iedereen te overtuigen van de meerwaarde van judo als opvoedkundig middel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen krijgen bij Schooljudo “Skills for Life” aangereikt, zo ook de kinderen uit Bergen. De groep 4 van de van Reenenschool is in de ban van Schooljudo.
Lees meer

CASTRICUM – Voor de locatie van het voormalige Rode Kruisgebouw aan de Van Speykkade, zoeken gemeente en omwonenden gezamenlijk naar een invulling. De initiatiefnemer van Het Gastenhuis, een woonvoorziening voor dementerende ouderen, bekijkt of ook andere locaties een optie kunnen zijn. Dat is de uitkomst van de gesprekken tussen gemeente, omwonenden en de initiatiefnemer.
Lees meer

AMSTERDAM – Stichting Weekend Academie uit Amsterdam heeft donderdag het Grote Appeltje van Oranje in ontvangst genomen. Zij kregen de prijs op Paleis Noordeinde uit handen van Koning Willem-Alexander. Ook Ervaringsmaatjes van Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente uit Hengelo en Stichting Buurtgezinnen.nl uit Amerongen ontvingen een Appeltje.
Lees meer

CASTRICUM – GGD Hollands Noorden organiseert in opdracht van Centrum voor Jeugd & Gezin Castricum de tweedaagse cursus ‘Plezier op school’ voor aanstaande brugklassers. De cursus helpt kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten en beter voor zichzelf op te komen.
Lees meer

CASTRICUM – De gemeente werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit en de leefomgeving van de bij. Het Technasium project “Red de bij” van het Bonhoeffercollege sluit prima aan bij deze doelstelling. Daarom ondersteunt de gemeente de leerlingen van de brugklas bij hun onderzoek naar de leefomgeving van bijen en hoe belangrijk zij zijn voor de mens.
Lees meer

CASTRICUM – Buitenspelen: allemaal doen we het of hebben we het gedaan. De allerkleinsten vermaken zich op de wip of glijbaan, jongeren zoeken een plek voor bike of bal. Jong en oud vermaken zich in het park, of het nu met een wandeling is, jeu de boules of frisbee. Aan de gemeente is het de taak om die openbare buitenruimte zo in te richten dat zoveel mogelijk mensen aan hun trekken komen. Een enquête helpt daarbij.
Lees meer

REGIO – In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden is in Laag-Holland een agrarisch experiment gestart op een pilotlocatie met een agrarisch experiment, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling samen gaan. Een proef van vijf jaar waarbij  duidelijk moet worden of deze vorm van natte landbouw een economisch kansrijk alternatief is voor de landbouw in Laag Holland.
Lees meer