Categorie archief: Gemeente

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum adviseert sinds 1 januari 2015 het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Castricum over alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein. Alle taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet zijn sindsdien gedecentraliseerd naar de lokale overheid.
Lees meer

CASTRICUM – De Afvalwijzer neemt het stokje over van de huidige ‘Recyclemanager’, die per 1 januari stopt. De Afvalwijzer is een app en website waarop alle informatie over afval in Castricum te vinden is. Zo is er voor ieder adres in Castricum een persoonlijke afvalkalender en is makkelijk en snel te vinden hoe afval het best gescheiden kan worden. Een herinneringsbericht op de smartphone maakt gelijk duidelijk welke rolemmer of zak er naar buiten moet.
Lees meer

Uw afvalpas blijft geldig

GEMEENTE CASTRICUM – De afvalpas voor afvalbrengstation Schulpstet blijft geldig. mocht u een afvalpas hebben waarop een vervaldatum staat, dan kunt u deze pas nog gewoon blijven gebruiken.
Lees meer

Waterbeheer over naar hoogheemraadschap

BUCH – Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet voortaan het groot onderhoud van het water binnen de bebouwde kom van de gemeente Castricum. Wethouder Rob Schijf van en hoogheemraad Rob Veenman tekenden donderdag 7 december voor de officiële overdracht.
Lees meer

Langer zelfstandig thuiswonen

REGIO – Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen op een veilige en verantwoorde manier. Thuistechnologie kan daarbij helpen. Daarom is voor inwoners, mantelzorgers en professionals de ‘Keuzewijzer Thuistechnologie’ ontwikkeld. De Keuzewijzer biedt inzicht en overzicht in thuistechnologie.
Lees meer

HEILOO – De colleges van Castricum en Heiloo zijn dinsdag 28 november op bezoek geweest bij Kaptein. Deze verpakker en producent van kaas en boter is vorig jaar van Castricum naar Heiloo verhuisd. Een goede gewoonte van beide colleges is om de bedrijven in de gemeente te bezoeken. De ondernemers in het dorp zijn namelijk van groot belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in de gemeente.
Lees meer

Cadeau voor ruim 800 mantelzorgers

CASTRICUM – Honderden inwoners van Castricum zorgden ervoor dat hun 857 mantelzorgers vorige week een waardering ontvingen van de gemeente. Dit jaar konden zij voor hun mantelzorger een VVV-bon, boeken- of entertainment bon aanvragen. Daarbij zat een bedankkaartje van burgemeester Mans namens het gehele college, net als een nieuwsbrief van de lokale mantelzorgorganisatie MaatjeZ.
Lees meer

Weidevogelgebied in Castricummerpolder

CASTRICUM – Door een goede samenwerking tussen de gemeente, de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de Stichting Hooge Weide en een strategische grondruil ontstaat er in de Castricummerpolder één groot aaneengesloten weidevogelgebied.
Lees meer

Collectieve Zorgverzekering voor Castricum

CASTRICUM – Heeft u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u uitgebreid verzekerd zijn tegen ziektekosten? Dan kunt u gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering voor Castricum die in samenwerking met zorgverzekeraar Univé wordt aangeboden.
Lees meer

Kandidatenlijst VVD Castricum

GEMEENTE CASTRICUM – Op 22 november a.s. beslist de ledenvergadering wie en in welke volgorde de VVD deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op de kandidatenlijst van de VVD Castricum terecht gaan komen. Per de zelfde datum wordt ook het verkiezingsprogramma officieel bekend gemaakt.
Lees meer