Categorie archief: Economie

REGIO – Investeren in sneller spoor zorgt voor 133.000 minder vluchten. Als internationaal treinreizen verbeterd wordt, is het uitbreiden van de luchtvaart in Nederland niet nodig. Door verbetering van de internationale dienstregeling, materieelinzet en de ticketing & services verdubbelt het aantal treinpassagiers voor 31 Europese bestemmingen.
Lees meer

Impact energietransitie op economie groot

REGIO – De energietransitie raakt zo’n 66.000 bedrijven en 309.000 banen direct dan wel indirect in Noord-Holland. Dat blijkt uit een analyse van kansen en bedreigingen door Buck Consultants in opdracht van de provincie Noord-Holland.
Lees meer

Nieuw fonds voor innovatief MKB

REGIO – Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups vanuit de kennisinstellingen kunnen binnenkort een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland.
Lees meer

CASTRICUM – Het fietsproject voor anderstaligen is dringend op zoek naar een ruimte voor de opslag van zo’n 40 tweedehands fietsen. Tot nu toe konden deze fietsen gestald worden in de fietsenstalling van het gemeentehuis. Dit was voor het project een geweldige locatie omdat ook daar de fietslessen worden gegeven. Deze ruimte is echter op korte termijn niet meer beschikbaar.
Lees meer

De Ochtenden: De notaris vertelt

In de serie De Ochtenden kunt u op donderdag 8 februari in de bibliotheek in Castricum, een informatiebijeenkomst bijwonen met notaris Marco Reijntjes. Hij geeft onder andere voorlichting over de mogelijkheden om bij een testament belasting te besparen of bijvoorbeeld ervoor te zorgen, dat u uw woning niet hoeft op te eten bij opname in een zorginstelling.
Lees meer

GEMEENTE CASTRICUM – Maandag 15 januari komt de nieuwe website SamenleveninCastricum online. De openingshandeling wordt verricht door wethouders Rood, Schijf, Swart samen met collegabestuurders uit de buurgemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo en organisaties die een spilfunctie hadden in het totstandbrengen van de website.
Lees meer

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Heemskerk

HEEMSKERK – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 17 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart en vervolgens 2 keer per maand in De Vrijburcht, Vrijburglaan 2. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 – 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl
Lees meer

Startups laten zien wat ze kunnen

REGIO – Donderdag 7 december presenteren de startups die deel hebben genomen aan het Startup-in-Residence-programma van de provincie Noord-Holland, wat ze hebben bereikt.

Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond, gaf op 7 juni 2017 de sleutel van een kantoor in het provinciegebouw aan vijf startups. In de 6 maanden die volgden, kregen de startups persoonlijke begeleiding, workshops, een eigen werkruimte en toegang tot de netwerken van de provincie. Inmiddels neemt de provincie van drie startups de diensten af.
Lees meer

Koers omgevingsvisie Noord-Holland

REGIO – De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid.

Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Deze koers hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld voor de Omgevingsvisie NH2050. Deze maand bepalen Provinciale Staten het definitieve plan in de Koers NH2050.
Lees meer

HEILOO – De colleges van Castricum en Heiloo zijn dinsdag 28 november op bezoek geweest bij Kaptein. Deze verpakker en producent van kaas en boter is vorig jaar van Castricum naar Heiloo verhuisd. Een goede gewoonte van beide colleges is om de bedrijven in de gemeente te bezoeken. De ondernemers in het dorp zijn namelijk van groot belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in de gemeente.
Lees meer

REGIO – Dit jaar valt voor de meeste huishoudens de belastingaanslag voor 2018 gelijk of lager uit. Dit komt door een verlaging van de zuiveringsheffing. Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor ons watersysteembeheer. Aangezien landbouwgrond hieraan relatief veel bijdraagt, stijgt de belastingaanslag voor agrarische bedrijven wel. Gemiddeld genomen stijgen de belastingopbrengsten in 2018 met 1%.
Lees meer