Johanna’s Hof krijgt eerste keurmerk uitgereikt

CASTRICUM – Restaurant Johanna’s Hof voldoet aan de eisen van het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC).

Het is het eerste restaurant van een hele reeks lokale restaurants waarbij wordt geïnventariseerd of ze voldoende bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Eigenaar Theo Groentjes krijgt de eerste ‘keurmerk’-sticker uitgereikt op 15 juni a.s.

De aanleiding voor deze actie is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat sinds juli 2016 ook voor Nederland geldt. Het doel van dit verdrag is dat ‘mensen met een beperking, welke dat ook mag zijn, op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving’. Uit eten gaan hoort daar ook bij.

Hoe het staat met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking in de gemeente Castricum, gaat het PGBC – met steun van de gemeente – in de komende maanden onderzoeken.

De nadruk wordt gelegd op mensen met een lichamelijke beperking, dus motorisch, visueel of auditief. Op korte termijn worden twintig restauranthouders uitgenodigd om met PGBC samen te werken. Later volgen nog eens 22 andere.

Actief aanmelden voor deelname kan via info@pgbc.nl