GGD start test om koemelkallergie vast te stellen

REGIO – In juni start de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden met het uitvoeren van een test om koemelkallergie vast te stellen. Het betreft de zogenaamde dubbelblinde provocatietest.

Daarvoor is nauw samengewerkt met de kinderartsen uit de drie regionale ziekenhuizen: Noordwest Ziekenhuisgroep locaties Alkmaar en Den Helder en het Westfries Gasthuis. De kinderartsen zijn blij met deze ontwikkeling. Het vermindert de druk op de wachtlijst en is goed te realiseren in de 1e lijn. Tot nu toe gaan alle kinderen die mogelijk overgevoelig zijn voor koemelkeiwit naar de regionale ziekenhuizen om dit definitief vast te stellen.
GGD Hollands Noorden heeft besloten deze mogelijkheid te bieden voor de kinderen uit haar werkgebied. Met vier zorgverzekeraars is intussen een contract afgesloten.

Volgens de JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid uit 2013 is het mogelijk dat de Jeugdgezondheidszorg van de GGD de provocatietest bij koemelkallergie uitvoert bij kinderen met een laag risico. Op drie locaties in de regio Noord-Holland Noord is een JGZ-team beschikbaar. Dit zijn: Heiloo, Hoorn en Den Helder. Drie jeugdartsen en vijf jeugdverpleegkundigen vormen met elkaar drie teams en voeren de (provocatie)testen uit.
Voor ouders/verzorgers betekent dit dat zij een laagdrempelige JGZ-locatie kunnen bezoeken met hun kind. Voor de testen worden ouders en kind op twee ochtenden uitgenodigd op de testlocatie. Dit gaat volgens afspraak. Verwijzing gebeurt door de jeugdarts van de ‘eigen’ JGZ-locatie.

Huisartsen kunnen kinderen ook doorverwijzen naar de JGZ in de regio. De JGZ zorgt ervoor dat de kinderen op de juiste plek terechtkomen voor de provocatietest. Dit is afhankelijk van het risico en van de zorgverzekeraar. In mei heeft de GGD alle huisartsen geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

Ouders/verzorgers die vragen hebben over de provocatietest kunnen contact opnemen met hun eigen jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts of bellen naar (088) 088-01 00 550.