Nieuwe tentoonstelling Huis van Hilde

CASTRICUM – De tentoonstelling ‘Onder het Staal’, die vanaf 2 juni in Huis van Hilde te zien is, belicht de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens.

 

De komst van de staalreus, precies 100 jaar geleden, veranderde het aanzien van het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal. De bouw maakte ook archeologisch onderzoek mogelijk.  Dat leverde bijzondere vondsten op, waaronder een skelet uit de IJzertijd dat op de tentoonstelling te zien is.

Het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal is een van de belangrijkste transportaders van Nederland en de komst van de Hoogovens aldaar was van grote invloed op het landschap. Het duingebied werd opgeofferd aan industriële vooruitgang en economische voorspoed.

In de tentoonstelling worden afbeeldingen uit de collectie Provinciale Atlas, met 82.000 prenten, tekeningen, foto’s en kaarten over en van Noord-Holland, gecombineerd met vondsten afkomstig van het fabrieksterrein.

De aanleg en opening van het kanaal en de staalfabrieken komen aan bod, alsook het belang van staal als grondstof voor Nederland en de geschiedenis van de staalproductie in IJmuiden.

Ook is er aandacht voor de productie van ijzer en staal door de eeuwen heen, met een ijzeroven uit de Romeinse tijd.

Meer informatie: www.huisvanhilde.nl