Resultaten onderzoek ondersteunen Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

REGIO – Maar liefst 95% van de Noord-Hollanders is positief over de hoofdambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’ van de provincie Noord-Holland voor 2050

 

Ook de deelambities die de provincie heeft benoemd om deze balans te realiseren vinden de ondervraagden aansprekend. De deelambitie het ‘Versterken van het Noord-Hollands landschap’ scoort het hoogst.

In het onderzoek zijn verschillende stellingen voorgelegd over de manier waarop de ambities uit de omgevingsvisie bereikt kunnen worden.

Noord-Hollanders zijn het het meest eens met de stellingen ‘Energieopwekking moet met respect voor landschap worden opgewekt’, ‘Voedsel moet zo gezond mogelijk worden verbouwd’, ‘Kustgebieden moeten goed bereikbaar zijn met de fiets’ en ‘De stad moet gezond zijn’.

Worden de stellingen ten opzichte van elkaar gerangschikt, dan treden een aantal verschuivingen op.

Energie moet liever ‘groen’ dan met ‘respect voor landschap’ worden opgewekt. Kustgebieden moeten zo ongerept mogelijk zijn. Er moet ruimte zijn voor groen. En er moeten voldoende betaalbare woningen in de steden zijn, worden dan als het belangrijkst gezien.

De resultaten van onderzoek onder de inwoners van Noord-Holland ondersteunen hiermee de koers die de provincie Noord-Holland heeft gekozen voor de Omgevingsvisie NH2050.