Geef uw mening over de kadernota

CASTRICUM – De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de kadernota 2019.

 

De kadernota 2019 wordt op donderdagavond 31 mei om 21.15 uur behandeld in de raadzaal van het gemeentehuis. 

De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2019 en geeft richting aan het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum is dit een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 31 mei, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 21 juni 2018. Besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 28 juni 2018.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie Vera Hornstra: 088-90 97 015 of Rosanne Slootweg: 088-90 97 014. Mailen kan ook naar raadsgriffie@castricum.nl

Bekijk de 1e financiële rapportage kadernota 2019 op www.castricum.nl