Studie ganzen verjagen met laser pakt goed uit

REGIO – De overlast van ganzen in de landbouw kan worden aangepakt door de inzet van lasers. Dat is het resultaat van een landelijke proef naar de effecten van deze ‘agrilasers’.

Met de lasers die ontwikkeld zijn door het Delftse bedrijf Bird Control Group, kan de Nederlandse overheid op deze manier miljoenen euro’s per jaar besparen.

De gewassen van Nederlandse agrariërs hebben veel te lijden onder de overlast van ganzen. Het gaat daarbij met name om de grauwe gans, de kolgans en brandgans. Alleen al in de eerste helft van 2016 ging het om 75.000 hectare beschadigde landbouwgrond.

Voor boeren betekende dat een extra kostenpost van 16,3 miljoen euro. Over dat hele jaar keerde de overheid ruim 21 miljoen euro uit ter compensatie. De overheid wil dit bedrag de komende jaren fors terugdringen.

Om die reden hebben Altenburg & Wymenga en Sovon Vogelonderzoek Nederland de afgelopen maanden onderzocht wat de effectiviteit is van de inzet van deze Nederlandse lasertechnologie uit Delft.

De Agrilaser Autonomic is ontwikkeld door Bird Control Group, in samenwerking met de TU Delft, en wordt in meer dan 75 landen succesvol toegepast om vogels te verjagen. De lasers worden gebruikt in de luchtvaart, olie- en gaswinning, vastgoedsector en de landbouw.