Maaien wegbermen met oog voor verkeersveiligheid én natuur

REGIO – Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maait het Hoogheemraadschap in drie maairondes de bermen langs ca.1400 km wegen, fietspaden en wegsloten.

 

Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid en zorgt voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, worden de bermen bloemrijk gehouden.

Het maaien van de bermen gebeurt in drie rondes. De eerste is de zogenoemde ‘veiligheidsronde’, waarin het waterschap één meter aan weerszijde van de wegverharding maait. Deze ronde duurt van circa 15 mei tot 1 juni.

Rondom kruispunten maait het heemraadschap de gehele berm voor een goed zicht op het kruisingsvlak. Aansluitend maait Hollands Noorderkwartier in twee ronden van zes weken de gehele berm.

Deze tweede en derde maaironde vinden plaats van 1 juni tot 15 juli en van 24 augustus tot 1 oktober. Onder normale omstandigheden moet twee keer volledig maaien voldoende zijn, maar als de verkeersveiligheid in het geding is, maait het Hoogheemraadschap extra.

Maaien van wegbermen zorgt voor een overzichtelijke en veilige weg. Het Hoogheemraadschap maait op andere tijdstippen ook de groene waterkeringen voor een goede grasbekleding van de dijken en de waterlopen voor een goede doorstroom van het water.