Extra AVG trainingen voor vrijwilligers

BUCH – In verband met de grote belangstelling voor trainingen ‘Persoonsgegevens en privacybeleid’ voor vrijwilligersorganisaties, wordt eind mei en begin juni een nieuwe training voor vrijwilligersorganisaties, aangeboden door de gezamenlijke Steunpunten Vrijwilligerswerk in de BUCH.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties. Dit geldt ook voor vrijwilligersorganisaties die van persoonsgegevens gebruikmaken.

Deze organisaties moeten zich aan de regels in de nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank.

De Vrijwilligersacademie BUCH biedt voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een gratis training aan.

In de training wordt u op weg geholpen met het opstellen van privacybeleid, het bewaren van persoonsgegevens, hoe om te gaan met gegevens en het melden van datalekken.

De training wordt verzorgd door docenten van de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de BUCH. Wilt u zich aanmelden voor een training dan kunt u kijken op www.vrijwilligersacademiebuch.nl

Er kan maximaal één persoon per organisatie meedoen aan de trainingsbijeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum, telefoon 0251 65 65 62.