Subsidieplafond voor jonge landbouwers omhoog

REGIO – De subsidiepot van de provincie Noord-Holland voor duurzame investeringen door jonge agrariërs gaat van € 550.000 naar € 825.000.

 

De subsidies hebben tot doel de agrarische sector te innoveren en verduurzamen. De verhoging maakt het mogelijk alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren.

De regeling Jonge landbouwers bestaat sinds 2016 en is onderdeel van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Financiering hiervan vindt op 50/50 basis plaats door de Europese Unie en de provincie.

Agrariërs tot 40 jaar kunnen op basis hiervan een subsidie krijgen om duurzame investeringen in hun bedrijf mogelijk te maken. Denk hierbij onder meer aan zonnepanelen, windmolens, mestvergisters en warmtekracht op basis van biomassa.

De subsidie voor een jonge agrariër bedraagt maximaal € 20.000. De regeling loopt tot 2020 en het is mogelijk om één keer per jaar subsidie aan te vragen.