Samenwerking loont

REGIO – In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland hebben acht agrarische samenwerkingsverbanden de afgelopen twee jaar gewerkt aan het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.

 

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de resultaten uit het project vertaald naar regionaal niveau. Hieruit blijkt onder meer dat samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren een positief effect kan hebben op de bodemvruchtbaarheid en dit zowel voor de melkveehouder als voor de akkerbouwer of bollenteler geld oplevert.

In het project is bijvoorbeeld gekeken naar het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, rantsoenen, economische positie en samenwerking in relatie tot wet- en regelgeving.

“Met het onderzoek is aangetoond dat bouwland vaak verbetert door de wisselbouw met gras en de mest die daarop wordt toegediend”, zegt Pieter de Wolf, die als adviseur van Wageningen University & Research betrokken is bij het project.

“De kern van dit traject is het optimaliseren van het gezamenlijk grondgebruik tussen verschillende sectoren. Hoe organiseer je dit? En hoe ga je om met de verschillende belangen en wet- en regelgeving? In een mogelijk vervolgproject willen we hier dieper op ingaan, om een volgende stap te maken naar duurzame samenwerkingsverbanden”, besluit Pieter de Wolf.