Wees wijs met water, ook op de wc

REGIO – PWN krijgt regelmatig de vraag waarom we in Nederland geen apart systeem met iets minder schoon ‘huishoudwater’ hebben, waarmee we bijvoorbeeld de wc kunnen doorspoelen. Zoiets moet toch eenvoudig te realiseren zijn?

 

Helaas, om alle huizen in Nederland te kunnen voorzien van zuiver drinkwater én iets minder schoon huishoudwater, zou een tweede leidingnet moeten worden aangelegd. Ook de woningen zelf zouden extra leidingen nodig hebben.

Een waterleidingnetwerk aanleggen en onderhouden kost veel geld. Er moeten ook nieuwe zuiveringsinstallaties komen. Als deze investeringen worden doorgerekend, wordt het huishoudwater net zo duur als drinkwater.

Daarnaast zijn er gezondheidsrisico’s: stel je voor dat de twee watercircuits per ongeluk bij elkaar komen? Dat vormt gevaar voor de volksgezondheid.

Wel zijn er andere mogelijkheden om duurzaam met water om te gaan. In Nederland mogen huishoudens en bedrijven zelf een systeem aanleggen om bijvoorbeeld regenwater op te vangen om dit te gebruiken voor het doorspoelen van de wc.

Overigens zitten daar ook haken en ogen aan. Los van de eerdergenoemde gezondheidsrisico’s, moet je ook nog een oplossing bedenken om je wc door te spoelen als er weinig regen is gevallen.

Op de site www.pwn.nl vindt u tips voor een zuinig toilet.