Nieuw fonds voor innovatief MKB

REGIO – Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups vanuit de kennisinstellingen kunnen binnenkort een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland.

 

Dit fonds is opgericht door de provincie Noord-Holland en de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam. In totaal is er op termijn 21 miljoen euro beschikbaar. Het fonds is bedoeld om duurzame innovaties vanuit het MKB en de kennisinstellingen te helpen financieren.

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: “Ondernemers en wetenschappers moeten de ruimte krijgen om hun ideeën voor innovatieve producten of diensten uit te werken in praktijkmodellen. Traditionele financiers zijn in de vroege fase huiverig om te investeren. Daarom heeft de provincie samen met een aantal belangrijke kennisinstellingen dit Innovatiefonds opgericht.”

Met het Programma Innovatief en Investeringsgereed MKB (PIM) wil de provincie de komende drie jaar zo’n 30.000 MKB’ers bereiken en 350 innovatieve en duurzame ondernemers met maatwerkadvies bijstaan om groei te realiseren.

Meer informatie: Wouter Huijzendveld, Adviseur Innovatiefondsen provincie Noord-Holland, telefoon 06-316 881 85 of mail: huijzendvela@noord-holland.nl