Opkomst grote steden

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen en het Wiv-referendum in de grote steden laat rond 14.00 uur een wisselend beeld zien ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2014. In grofweg de helft van de steden is de opkomst significant hoger en in de andere helft significant lager.

Halverwege de dag had in Den Haag iets meer dan 19 % een stem uitgebracht voor de gemeenteraad. Dat was in 2014 nog 26 %. Van de Rotterdamse stemgerechtigden had 18,5 % zijn stem uitgebracht, vergeleken met ruim 21 % vier jaar geleden.

In Amsterdam was het opkomstpercentage met 19 % juist hoger. In 2014 was dat 11,2 %.

Vandaag kunnen 12,5 miljoen Nederlanders in 335 gemeenten stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.