Discussie over luchtvaart

REGIO – Vrijdag 23 maart organiseren Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu een landelijk symposium ‘Eerlijk over vliegen’. De luchtvaart staat steeds meer ter discussie vanwege de fijnstofuitstoot, geluidsoverlast en de toenemende CO2-uitstoot.

 

Het is tijd om de luchtvaartdiscussie een duurzamer richting op te sturen. Het doel van de dag is het debat in Nederland over luchtvaart, milieu, klimaat en gezondheid zoveel mogelijk te objectiveren. Deelnemers gaan discussiëren, vooruitkijken en werken toe naar gezamenlijke doelen.

Onder leiding van Sijas Akkerman, directeur Milieufederatie Noord-Holland, wisselen bewonersgroepen uit het hele land, wetenschappers, experts en politici informatie uit over relevante issues op het gebied van luchtvaart.

De locatie waar alles plaatsvindt is Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. U bent van harte uitgenodigd om bij het symposium aanwezig te zijn. De ontvangst is om 9.30 uur.Aanmelden kan via: www.spits-online.nu/platform/kLTqk6Arg5TJeCqrjlIL