Waterzuiveren met membraantechnologie

REGIO – Hoe ziet de waterzuivering van de toekomst eruit? In het CoRe Water-concept wordt dit fundamenteel anders dan nu. Waterschappen als PWN en TKI Watertechnologie sluiten zich aan bij het beproefde programma van CoRe Water.

De eerste stap wordt het indikken van het afvalwater met een factor 20 door middel van membraanfiltratie. Vervolgens wordt de geconcentreerde stroom, 1/20 deel, in verschillende stappen gezuiverd. De overige 19 delen komen vrij als zuiver water. PWN, twee andere waterschappen en TKI Watertechnologie hebben een intentieverklaring getekend met de partijen achter het CoRe Water-concept om gezamenlijk verder onderzoek uit te voeren.

Het concept van CoRe Water staat voor een sterk vernieuwende aanpak van de behandeling van afvalwater, en beoogt:

  • hergebruik van water en het terug winnen van waardevolle grondstoffen;
    – de emissies van broeikasgassen verminderen;
    – de emissie van geneesmiddelen sterk te reduceren en;
    – modulaire bouwwijze te stimuleren, zodat onderdelen uitwisselbaar zijn met diverse apperatuur.

Meer informatie: www.pwn.nl