Kansen voor detailhandel Limmen en Akersloot

LIMMEN/AKERSLOOT – Over de toekomst van de detailhandel en het tegengaan van de terugloop in de kernen Limmen en Akersloot wil D66-Castricum op woensdagavond 7 maart met u in gesprek. Met de winkeliers en met bewoners. Iedere inwoner is immers ook consument en heeft invloed op in stand houden van het winkelaanbod.

Met deelname van Rob Dekker, winkelier in Akersloot, tevens raadslid voor de VVD; met Cees Smit, voorzitter van de Limmer Ondernemersvereniging; en Rob van Keulen, voorzitter van de Regionale Adviescommissie Detailhandel. De discussie staat onder leiding van Harold Ebels uit Limmen, planoloog en raadslid D66.

Inleiders zijn twee experts, ervaringsdeskundigen met praktijkvoorbeelden. Joost Nicasie (Areaal Advies) geeft een toelichting op de recente ontwikkelingen op het terrein van de detailhandel en consumentengedrag. Anton van Beukel (Locoo) geeft een uiteenzetting welke mogelijkheden ondernemers, bewoners en overheid hebben om de detailhandel voor de kleine woonkernen te behouden.

De discussieavond vindt plaats in ’t Hoorntje, Kerklaan 20 in Akersloot. De bijeenkomst begint om 19:30 uur en duurt uiterlijk tot 21:30 uur. De ontvangst is met koffie of thee en na afloop napraten met een drankje. De inloop is om 19:00 uur.

Dit is alweer de vierde avond van de ‘D66 Talk’ over aansprekende onderwerpen en met recht een ‘Talk-in-town’. De kans om mee te praten, mee te denken.