Noord-Hollandse stranden voortaan beter beschermd

REGIO – Een groot aantal partijen heeft donderdag 22 februari 2018 met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt.

Het convenant is een vervolgstap op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en ‘Strandzonering 2025’. Samen maken ze duidelijk waar wel en niet gebouwd mag worden op de stranden. Natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat het gelukt is de ‘gouden rand’ van de provincie beter te beschermen. Met deze afspraken zijn de betrokken partijen er met elkaar in geslaagd om het Landelijke Kustpact te vertalen naar de kust van Noord-Holland.

“Het is nu duidelijk op welke stranden natuur, stilte en openheid voorrang krijgen. Belangrijk nieuws is bijvoorbeeld dat er geen strandhuisjes bij Callantsoog kunnen komen. Wat ongerept is, blijft ongerept. Dankzij de steun van duizenden bezorgde kustbeschermers kregen we dit voor elkaar”, aldus Willem Hellevoort van Natuurmonumenten namens de samenwerkende groene partijen.

Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties. De volgende stap betreft het maken van afspraken over de binnenduinrand.