Bezwaar tegen zendmast Limmen

LIMMEN – Op 18 januari 2018 werd, is in het bijzijn van een aantal bewoners en twee bezwaarindieners, bezwaar gevoerd tegen de geplande UMTS zendmast op de Westerweg 37 in Limmen. Dat deden ze samen met Jim Breedveld, die op de kieslijst van Forza! staat.

De bezwaarindieners hebben het gevoel dat de gemeente ‘over hen heen walst’. Verder waren de bewoners not amused toen ze er achter kwamen dat er een gsm-mast wordt gebouwd. Ook wijzen de bewoners op de mogelijke negatieve consequenties voor de gezondheid.

Wethouder Steeman (D66) weerlegt dat. “Op 18 juli is er een informatieavond geweest”. Inhoudelijk wil hij niet reageren, omdat er nu een bezwaarprocedure dient. Wel wijst hij erop dat de gemeente alleen een vergunning heeft afgegeven voor de mast en niet voor de zendapparatuur. De gemeente kan namelijk daar een vergunning voor afgeven.