Bevorder integriteit overheidsbestuur

REGIO – Volksvertegenwoordigers die criminele banden hebben, moeten kunnen worden geschorst als lid van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Staten-Generaal.

Johan Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland, vindt dat zo’n bepaling moet worden opgenomen in de Ondermijningswet, waaraan het kabinet werkt. Hij zegt dit in zijn nieuwjaarstoespraak 2018.

Hij stelt ook voor om te overwegen dat wettelijke mogelijkheden worden uitgebreid om burgers, die door de rechter zijn veroordeeld voor bepaalde delicten, als bijkomende straf, uit te sluiten van het recht om zich verkiesbaar te stellen.

Kandidaatstellende partijen hebben een verantwoordelijkheid om hun kandidaten te screenen op integriteitsrisico’s en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling.

Remkes vindt het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in ieder geval nodig, ook door gemeenteraadsleden. Verder heeft de burgermeester de taak om een goed gesprek met te benoemen wethouder te voeren, waarin kwetsbaarheden en dilemma’s aan de orde komen.

Meer informatie: www.noord-holland.nl