Nieuwe cursus Oer-IJ gids

REGIO – De belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis in Kennemerland is zo groot dat een tweede Basiscursus Oer-IJ gids voor het IJmond-gebied van start gaat. De eerste editie, die inmiddels is afgerond, was overtekend.

De cursus wordt georganiseerd door de Stichting Oer-IJ, in samenwerking met Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland en het IVN. Deelnemers krijgen zeven avonden les op twee locaties; in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland in Beverwijk en in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis. Ook zijn er twee buitenexcursies op een zaterdag.

De Stichting Oer-IJ is een organisatie die aandacht vraagt voor de cultuurhistorische waarde, de kwaliteit en de kwetsbaarheid van het landelijk gebied in de driehoek Velsen, Alkmaar, Zaanstad. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling het Oer-IJ, een noordelijke zijtak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Van dat oorspronkelijke getijdenlandschap is -voor wie dat weet- nog veel terug te zien.

Wie de cursus volgt, krijgt toegang tot de digitale syllabus met informatie over het gebied en ontvangt na afloop een certificaat. Met de opgedane kennis kunnen deelnemers, als gids worden ingezet voor rondleidingen.

De eerste les is op woensadag 21 februari. De kosten, data en inschrijvingsmogelijkheden vindt u op www.oerij.eu Wie zich telefonisch wil opgeven of vragen heeft kan bellen met 06 144 515 64.