Sociale informatie en tips via webportaal

GEMEENTE CASTRICUM – Maandag 15 januari komt de nieuwe website SamenleveninCastricum online. De openingshandeling wordt verricht door wethouders Rood, Schijf, Swart samen met collegabestuurders uit de buurgemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo en organisaties die een spilfunctie hadden in het totstandbrengen van de website.

De wethouders lichten toe: ‘Het webportaal wordt eenvoudig toegankelijk met een klik vanaf de homepage van de gemeentelijke website. Op deze plek kunnen onze inwoners informatie vinden over alles op sociaal gebied:
of het nu gaat om informatie of tips over zorg, maaltijdverzorging, consultatiebureau, inburgering, vrijwilligerswerk, verslavingszorg, gezond blijven voor ouderen, of de contactgegevens van een therapeut in de buurt.’ Het webportaal is gevuld door organisaties die actief zijn op het brede gebied van welzijn en die de inwoner van dienst kunnen zijn. Organisaties die nog niet vermeld zijn, kunnen nog aanhaken, via het aanmeldingsformulier in het webportaal. Ze kunnen hun eigen informatie online bijhouden.

De regio waarbinnen de bezoeker informatie zoekt, kan breder worden ingesteld dan de grenzen van de gemeente. Reden daarvan is dat Castricum een breed aanbod wil bieden, en daarvoor heeft samengewerkt met de buurgemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo.
Omdat de gemeentelijke informatie op het gebied van welzijn voor een belangrijk deel dezelfde is, heeft de gemeente hier een efficiencyslag gemaakt.

Inwoners die geen gebruik (kunnen) maken van internet en daarbij ook geen hulp hebben van familie, buren of vrienden, kunnen contact opnemen met een van de Sociaal Teams via telefoonnummer 14 0251 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).

Het systeem achter het webportaal komt van leverancier Elkander, die dit al eerder bouwde voor andere gemeenten. De opzet is samen gemaakt met partners in het gemeentelijk netwerk, waaronder de Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Welzijn, mantelzorgorganisaties en jongerenwerkers.