CKenG stelt schriftelijke vragen Schiphol

CASTRICUM – Direct na de start van het nieuwe jaar kreeg de CKenG fractie reacties en vragen van inwoners, die zich niet herkenden in uitspraken die wethouder Steeman in de media heeft gedaan over Schiphol.

Natuurlijk wil ook CKenG de geluidshinder tot een minimum beperkt zien, maar dan vanuit een benadering die kansrijk en realistisch is en gedragen wordt door de Raad. De fractie heeft daarom vragen opgesteld.

Graag krijgen zij antwoord op zaken, zoals:

Heeft wethouder Steeman deze uitspraken in persoon gedaan, in zijn rol als lijsttrekker van D66 of als woordvoerder namens het college?

Hoeveel klachten over geluidsoverlast zijn er vanuit de gemeente Castricum in het kalenderjaar 2017 geregistreerd door de officiële instantie(s), en dan met name door het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)?

Uit welke kernen van onze gemeente waren deze klachten afkomstig?

U kunt alle 13 vragen inzien op: www.vlieghinder.nl of www.ckeng.nl