Verantwoord inkopen

REGIO – Onlangs is het ‘Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen’ ondertekend. In totaal hebben 153 organisaties het Manifest MVI ondertekend, waaronder de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

De ondertekenaars spreken af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar ook op de effecten op milieu en het sociale vlak.

Deze manier van inkopen is voor gemeenten een belangrijk instrument dat kan helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van werkgelegenheid.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een gezamenlijk actieplan dat voor 1 juli 2018 klaar moet zijn. Daarin worden de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkooppraktijk. De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door de inkoopsamenwerking Stichting RIJK.