Tevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugdhulp bekend

CASTRICUM – In juli en september hebben inwoners namens het College een brief ontvangen met het verzoek om mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek over Wmo en Jeugdhulp in 2016.

In totaal zijn 332 inwoners benaderd voor de tevredenheid over Wmo-regelingen en 135 inwoners voor hun mening over jeugdhulp. Eind november waren de resultaten van beide onderzoeken bekend. Het college dankt voor de medewerking aan het onderzoek.

Uit de antwoorden van de respondenten over de uitvoering van jeugdhulp is af te leiden dat tweederde van hen de weg naar de gemeente, via het Sociaal Team, kon vinden. Zij ervaren een goede dienstverlening en voelen zich begrepen. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat het nu beter gaat dan in de periode voordat zij hulp hebben ontvangen.

Ook de onderzoeksresultaten over de Wmo laten zien dat de respondenten de weg naar de gemeente weten te vinden en dat er samen met het team een passende oplossing is gezocht. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de gekregen ondersteuning resulteert in een betere kwaliteit van leven. Deze score is hoger dan de score van het tevredenheidsonderzoek over het jaar 2015.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en inzage in de rapportages contact opnemen met Anja Poleschi-de Vries via anjadevries@debuch.nl of telefoonnummer 072 535 66 66.

foto: Sociaal Team