Extra neuzen tegen stankoverlast

REGIO – De provincie Noord-Holland bouwt samen met het Havenbedrijf Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan een dekkend netwerk van digitale eNoses om stank te detecteren.

In 2015 zijn 41 eNoses geplaatst. Na een succesvolle evaluatie wordt dit netwerk met nog eens 46 extra eNoses uitgebreid. Zo kan de stank in het Havengebied en omstreken worden aangepakt, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot.

Sinds 1 maart 2017 geldt er een verbod op varend ontgassen van benzeenhoudende koolwaterstoffen in de provincie Noord-Holland. Met de uitbreiding van 46 eNoses kan langs het Noordzeekanaalgebied en het Amsterdam Rijnkanaal een dekkend eNose-netwerk worden opgezet.

Hiermee kan het gehele gebied waar het verbod geldt gemonitord worden op ontgassing van varende schepen en kunnen geurbronnen beter in kaart worden gebracht.

foto: eNose in havengebied