Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum adviseert sinds 1 januari 2015 het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Castricum over alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein. Alle taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet zijn sindsdien gedecentraliseerd naar de lokale overheid.

De organisatie zoekt twee nieuwe leden met affiniteit op het gebied van: de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast wordt uitgekeken naar een onafhankelijk voorzitter voor de adviesraad en een secretaris met affiniteit en kennis van één of meerdere van de aandachtsgebieden.

Wilt u eerst nog wat meer weten over het werk van de Adviesraad en uw mogelijke rol daarin? Dan kunt u per mail contact opnemen met een lid van de Adviesraad via wmoraad@castricum.nl. Uw reactie kunt u ook naar dit mailadres sturen.

Er volgt dan een oriënterend gesprek met leden van de sollicitatiecommissie, waarin uitsluitend Adviesraadleden zitting hebben. Op basis van wederzijdse ervaringen besluit de Adviesraad u als lid voor te dragen aan het college van Burgemeester en Wethouders, die de benoeming formaliseert.

Op www.castricum.nl vindt een profielschets voor deze functies.