Recreanten in Noord-Holland worden geteld

REGIO – Recreatie Noord-Holland gaat in opdracht van provincie Noord-Holland en een groot aantal gemeenten het aantal gebruikers van fiets-, wandel- en vaarroutes en Toeristische Overstappunten (TOP’s) tellen.

In de maanden november en december worden op 107 locaties, verspreid over de hele provincie, bewegingssensoren geplaatst. Het daadwerkelijke meten gebeurt in 2018 en 2019, met eventueel een vervolg.

De sensoren worden bevestigd aan straatmeubilair, zoals TOP-zuilen, startpanelen van een wandel- of fietsnetwerk, hekwerken bij wandeloverstappen en lantaarnpalen. Maar ook aan constructies zoals bruggen kunnen de bewegingssensoren worden bevestigd.

De gemeenten en provincie krijgen door deze metingen inzicht in het gebruik van de bestaande fiets-, wandel- en vaarroutenetwerken en TOP’s. Deze kennis is van nut bij het maken van beleid op het vlak van recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en milieu.

Meer informatie over routenetwerken en TOP’s in Noord-Holland is te vinden op:
www.wandelnetwerknoordholland.nl
www.noordhollandpad.nl
www.fietsroutenetwerk.nl
www.sloepennetwerk.nl
www.natuurwegwijzer.nl/tops