Koers omgevingsvisie Noord-Holland

REGIO – De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid.

Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Deze koers hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld voor de Omgevingsvisie NH2050. Deze maand bepalen Provinciale Staten het definitieve plan in de Koers NH2050.

Een prettige en gezonde leefomgeving is een omgeving waar het goed wonen en werken is. Waar je zo min mogelijk wordt blootgesteld aan ongezonde en onveilige stoffen. Waar voldoende scholen, ziekenhuizen, sportcomplexen en andere voorzieningen zijn. En waar voldoende lucht, licht en groen is.

Na het vaststellen van de Koers NH2050 wordt de ontwerp Omgevingsvisie opgesteld. Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. In deze fase loopt de publiekscampagne Jouw Noord-Holland door. Alle Noord-Hollanders worden van harte uitgenodigd om ook in de komende periode hun stem te laten horen via www.facebook.com/jouwnoordholland Naar verwachting wordt het ontwerp in juni 2018 ter inzage gelegd.

Meer informatie:www.noord-holland.nl