Campagne tegen stropers

REGIO – Stroperij komt steeds vaker en op grotere schaal voor in de natuurgebieden. Steeds meer mensen verlaten de natuur met tassen en emmers vol eten om te verkopen. Denk aan konijnen, paddenstoelen, vissen, mossen en andere planten. Dit is stroperij, dat is illegaal en dus strafbaar.

De organisaties die natuurgebieden beheren voeren daarom samen met de politie een handhavingsactie om stroperij en het verhandelen van de spullen aan te pakken. Ook willen zij de bewustwording van de schade en gevaren van stroperij vergroten. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij.

Sommige mensen kennen de regels van stroperij niet en zijn zich ook niet bewust van de impact van hun gedrag. Kleine hoeveelheden voor eigen gebruik worden door de beheerders door de vingers gezien, maar het leegstrippen van de bossen niet en daar zal tegen worden opgetreden. De natuur en de biodiversiteit lopen enorme schade op door stroperij. Daarnaast kun je er ziektes en vergiftiging door oplopen.

Tijdens deze campagne wordt er verscherpt toezicht gehouden op stropers, worden er bekeuringen uitgedeeld en onderzoek gedaan naar de verkoop van het gestroopte materiaal.