Rapportage: ‘Extra inzet voor BUCH nodig’

CASTRICUM – Voor de ambtelijke organisatie van de BUCH-gemeenten is meer inzet nodig. De dienstverlening is op een aantal vlakken onder de maat. Er moet dan meer geld bij voor meer ambtenaren. Er zijn aanvullende maatregelen nodig, die 9 ton gaan kosten.

De ambtelijke organisatie werkt nu voor 100.000 inwoners en krijgt de bijbehorende problematiek erbij. “De organisatie heeft te kampen met een aanhoudende en oplopende werkdruk”, schrijft het BUCH-bestuur. Verzuim is licht hoger, wat nog niet goed genoeg kan worden opgevangen. Dat komt doordat er bezuinigd is door geen nieuwe mensen aan te nemen, waar dat eigenlijk wel noodzakelijk zou zijn geweest. Dit heeft ook gevolgen voor de werkdruk. Verder gaat de eenwording van de ICT gestaag.

De belangrijkste conclusie is dan ook dat de realisatie van het bedrijfsplan niet op koers ligt. “Ten eerste kunnen we het oude kwaliteitsniveau op onderdelen niet vasthouden en ten tweede kunnen we het tempo waarin we alles verwachten te bereiken niet halen”.

De BUCH heeft tot doel om een van de beste publieke dienstverleners in Nederland te worden. In het Noordhollands Dagblad geeft wethouder Rob Opdam van Heiloo aan dat dat nog niet helemaal goed loopt: “Als vroeger iemand een principeverzoek indiende als hij schuurtje wilde verbouwen, kwamen we even kijken wat er nodig was. Op dit moment komen dat soort dingen onderop de stapel”.

De organisatie stelt voor om de begroting op enkele punten te wijzigen. Dit is nodig om klappen op te vangen en om bij te sturen. Er wordt voorgesteld om voor dit jaar bijna 9 ton toe te voegen aan de begroting van de BUCH. Dit bedrag loopt nog verder op tot 1,2 miljoen extra in 2018. Castricum draagt ongeveer een derde bij aan de begroting van de BUCH, dat komt neer op drie ton extra in 2017.