Mega overeenkomst met Microsoft voor windenergie

REGIO – Nuon/Vattenfall ontwikkelt windmolenpark Wieringermeer om duurzame energie te leveren aan het datacenter van Microsoft nabij dit windmolenpark. Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, omdat de energievoorziening betrouwbaar is en Nederland een belangrijke hub is in het internetverkeer.

Nuon/Vattenfall heeft een overeenkomst met Microsoft getekend voor het leveren van windenergie. Met deze nieuwe tienjarige overeenkomst ontvangt Microsoft honderd procent van de energieproductie van het nieuwe windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder zal worden gebouwd. De bouw zal in 2018 beginnen en dit windpark zal vanaf 2019 elektriciteit produceren.

Peter Smink, CEO van Nuon: “De komst van Microsoft was onze investeringsbeslissing om dit windpark te bouwen.  Het is niet alleen een investering in Nederlandse duurzame energie, maar ook een nieuwe stap in het vergroenen van IT in Nederland.”