Kustpact uitgewerkt

REGIO – Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties werken samen aan een toekomstbestendige visie voor de Noord-Hollandse kust. Waar krijgt de natuur voorrang? En waar mag nog gebouwd worden?

Er moet ruimte zijn voor mooie natuur, stilte en ongereptheid en er moet ruimte zijn voor hoogwaardige recreatie, drukte en levendigheid. Het Toekomstperspectief Kust beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende wettelijke kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040.

Voor Noord-Holland is de kust van groot belang. Zowel voor de inwoners van de provincie als voor de toeristen. In het nationale Kustpact hebben alle ondertekenaars afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met nieuwe recreatieve bebouwing. De Noordzeekust is na Amsterdam de grootste toeristische trekpleister in Noord-Holland en goed voor een omzet van meer dan 1 miljard euro per jaar.

Meer informatie: www.noord-holland.nl

foto: strand van Castricum