Beperkte stijging waterschapsbelastingen

REGIO – Een gezin met een eigen woning betaalt in 2018 gemiddeld €4,50 meer aan de waterschappen dan in 2017. Dit blijkt uit een prognose van de Unie van Waterschappen. De waterschappen zorgen hiermee voor droge voeten, schoon water en de zuivering van het afvalwater. Dit is een stijging van 1,4%, exact gelijk aan de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2018 wordt verwacht.

Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer €325 aan waterschapsbelastingen. De tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de trend is duidelijk. De gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is, zet ook in 2018 door.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De stijging van €4,50 komt voor een gemiddeld gezin neer op 38 eurocent per maand. Het is een knappe prestatie dat de tarieven zo beperkt stijgen. De waterschappen staan voor grote opgaven als klimaatverandering, met een steeds grotere inspanning om wateroverlast te voorkomen als gevolg.”

De komende weken stellen de besturen van de waterschappen de definitieve tarieven vast. Door innovatieve oplossingen toe te passen, samen te werken en een efficiëntere bedrijfsvoering houden de waterschappen de kostenstijging zo laag mogelijk. Dat vertaalt zich in de beperkte lastenstijging die zich voor volgend jaar aftekent.