Aandacht voor pleegzorg in gemeente Castricum

CASTRICUM – Van 1 tot en met 8 november is het de landelijke Week van de Pleegzorg. Daarom brengt ook de gemeente Castricum pleegzorg onder de aandacht. Alle pleegouders in de gemeente ontvangen een presentje. Wethouder Rob Schijf gaat op bezoek bij pleegouders. Daarmee geeft hij symbolisch blijk van waardering aan alle pleegouders in de gemeente.

Kinderen tot achttien jaar kunnen pleegzorg krijgen. Een kind woont dan bij pleegouders. Het gaat om kinderen die niet meer thuis in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. De pleegouders zorgen voor de opvoeding en verzorging van het kind. Jongeren die pleegzorg nodig hebben kunnen terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. Ook in Castricum wonen kinderen in pleeggezinnen en zijn meer pleegouders nodig.

Pleegzorg is er voor kinderen die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze wonen dan voor kortere of langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld familie of vrienden, of bekenden van de school of sportclub. Maar soms lukt dat niet. Dan kan een kind wonen bij iemand die zich heeft aangemeld als pleegouder. Kinderen blijven bij de pleegouders zolang dat nodig is.

Iedereen kan pleegouder worden. Pleegouders zijn vrijwilligers die een onkostenvergoeding ontvangen voor de verzorging van het pleegkind. Op 13 november organiseert Parlan een informatiebijeenkomst in Alkmaar over pleegzorg. Voor meer informatie over de bijeenkomst en het aanmelden daarvoor kunt u kijken op www.parlan.nl

Wilt u meer weten over pleegzorg neemt u dan contact op met het Sociaal Team: sociaalteamCastricum@debuch.nl