Onderzoek naar knelpunten woningbouw

REGIO – Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland pakken samen de knelpunten voor woningbouw in de provincie Noord-Holland aan. Mogelijkheden om aan de woningvraag tot 2025 te voldoen blijken realistisch. In principe zijn er voldoende bouwlocaties. Om de woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet bij een deel van de plannen eerst nog een aantal knelpunten worden opgelost.

Dat blijkt uit een analyse van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op basis van 38 bouwplannen in de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland hebben dit onderzoek laten uitvoeren in het kader van hun Samenwerkingsagenda.

Om de haalbaarheid van de plannen te toetsen zijn de financieel-economische en beleidsmatige risico’s van de plannen onderzocht. Het EIB concludeert dat 45 procent van de onderzochte plannen zonder veel vertraging of kans op uitval kan worden gerealiseerd. Aan 19 procent van de onderzochte plannen kleeft een financieel-economische belemmering. Zo’n 12 procent van de onderzochte plannen heeft te maken met beleidsmatige knelpunten, waardoor er risico op vertraging of uitval van die plannen is.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben de provincie en Bouwend Nederland afgesproken de belemmeringen bij projecten op te lossen. Beide partijen gaan projecten nauwer volgen, zodat die sneller worden geholpen bij vertraging.