De energietransitie als economische motor

CASTRICUM – De Ondernemersvereniging Castricum en lokale energie coöperatie CALorie organiseren op woensdag 8 november een inspiratie avond onder de titel ‘De energietransitie als economische motor’. 

In een aantal korte bijdragen wordt ingegaan op de omwenteling die de transitie van fossiele brandstof naar hernieuwbare energiebronnen de komende jaren gaat betekenen. Natuurlijk is het een enorme uitdaging om de Parijs doelstellingen te halen.

Deze uitdaging betekent tegelijk dat er nieuwe kansen zijn voor de inwoners en ondernemmers van de gemeente Castricum. Voor de ondernemers opent zich een nieuwe markt en voor de bewoners wordt het mogelijk om steeds meer te besparen op energiekosten. 

De bijeenkomst wordt gehouden op 8 november 20.00 uur bij Tromp Medical, Oude Haarlemmerweg 75 1901 ND Castricum.  De inloop is vanaf 19.30 uur. Iedereen, ondernemer of geïnteresseerde inwoner, is hartelijk welkom.