Agenda Raadsplein

CASTRICUM – Donderdag 2 november bespreekt de raad van gemeente Castricum het begrotingsprogramma voor 2018. Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel worden behandeld.

Van 19.00 tot 21.15 uur worden de volgende onderwerpen besproken:

– een sociale en vitale gemeente
– een leefbare gemeente
– een aantrekkelijke gemeente
– een financieel gezonde gemeente

Om 21.30 uur start de Raadsvergadering met onder andere:

– plenair debat over begroting 2018
– bespreking moties en amendementen bij de begroting 2018
– vaststellen bestemmingsplan De Woude