Nog AED’s nodig voor optimale 6-minutenzone

REGIO – Vandaag is de 170.000e burgerhulpverlener aangemeld bij een reanimatieoproepsysteem. Daarmee is Nederland het eerste land ter wereld met een fijnmazig en landelijk netwerk van geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen reanimeren wanneer zij een alarm ontvangen via een oproepsysteem.

Dit betekent dat een belangrijke stap op weg naar de zogenaamde 6-Minutenzone is gezet. De eerste 6 minuten zijn cruciaal na een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De Hartstichting is enorm blij met het bereiken van deze mijlpaal. Er is een enorme stap gezet in het redden van levens. Een volgend doel voor de Hartstichting is te zorgen dat er voldoende beschikbare AED’s zijn. Voor een optimaal werkende 6-Minutenzone zijn in totaal 30.000 AED’s nodig, die geregistreerd zijn bij de oproepsystemen. In totaal kunnen er zo jaarlijks 2.500 levens worden gered. Dat zijn 6 levens per dag.

Er zijn op dit moment naar schatting 100.000 AED’s. Het is onbekend waar ze hangen, omdat ze niet geregistreerd zijn bij een oproepsysteem. Bovendien hangen ze op plekken die niet altijd bereikbaar zijn. Dit bemoeilijkt hulpverlening. Voor effectief gebruik is het noodzakelijk dat ze 24/7 toegankelijk zijn en geregistreerd bij Hartslag Nu of Hartveilig Wonen.  

Ook in provincie Noord-Holland zijn op dit moment nog onvoldoende AED’s geregistreerd. Dat betekent ook dat zij niet altijd beschikbaar zijn voor een reanimatie. De teller staat op 1.554 en er zijn nog 1.735 AED’s nodig.

De Hartstichting werkt samen met de oproepsystemen HartslagNu en HartveiligWonen, Het Rode Kruis en de GGD-GHOR om van heel Nederland een 6-Minutenzone te maken.