Slimme oplossingen voor de watersector

REGIO – De Makathon Smart Solutions voor de watersector die op 4, 5 en 6 oktober plaatsvond in de 3D Makers Zone in Haarlem leverde een groot aantal oplossingen van hoge kwaliteit op. Gedurende drie dagen hebben medewerkers van PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), technologiebedrijven en studenten gewerkt aan diverse vraagstukken uit de watersector.

Het winnende team, ‘Finding Gerald’, bedacht een oplossing waarmee vissen, die passeren door een vispassage door middel van sensoren en software automatisch worden herkend op soort, aantal en grootte. Het team bestond geheel uit een mix van studenten van vo, mbo, hbo en TU. Suze van der Meulen, innovatiemanager PWN: “Het is nu bewezen dat het betrekken van studenten uit alle onderwijsniveaus bij innovatie echt werkt!”.

Het begon op woensdag met presentaties van de opdrachtgevers. PWN kwam met vraagstukken voor slimmer recreatiebeheer en slimmer waterleidingbeheer. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier legde ook vraagstukken neer over dijkbewaking en monitoren van vispassages.

De deelnemende studenten van onder andere Nova College, Inholland, Tata Academy en experts uit het bedrijfsleven vormden teams en gingen gretig en vol inspiratie en goede moed aan de slag. De opdrachtgevers kwamen met pittige criteria die ertoe moesten leiden dat de oplossingen niet zomaar leuke ideeën opleverden maar ook haalbaar waren op financieel en technisch gebied. Het bleek dat niet alleen de kwantiteit van ideeën hoog was, maar ook de kwaliteit.

Meer informatie: www.pwn.nl

foto: winnaars Makathon Smart Solutions