De Graven van Holland in Huis van Hilde

CASTRICUM – Uit de tijd van de Graven van Holland zijn veel archeologische vondsten bekend. Kleine dorpen veranderden in welvarende steden, en de graafschappen functioneerden als centra voor handel en macht.

In de tentoonstelling maak je kennis met boeren, ridders, monniken, en met de koopmannen met wie de graaf zijn zaken deed. Aan bod komen thema’s zoals geloof, kerk, de middeleeuwse samenleving, burchten, steden en handel. Te zien zijn o.a. zwaarden, dolken, een pelgrimsschelp, aardewerk en schoenen uit die tijd. Video’s illustreren het leven van Dirk III, Willem I, Floris V, Albrecht van Beieren en Jacoba van Beieren.

De tentoonstelling is te zien van 22 oktober 2017 t/m 11 februari 2018. Er is ook een lezingenprogramma en in de schoolvakanties zijn er speciale kinderactiviteiten.

Er zijn ook vondsten uit de tijd van de Vikingen, waaronder munten en aardewerk uit de 9de en 10de eeuw na Chr. Bijzonder zijn de in Bakkum opgegraven munten, waaronder een zilveren Denarius uit de 9e eeuw die waarschijnlijk door Vikingen is geslagen.

Huis van Hilde is geopend op: di t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur en op za en zo van 11.00 tot 17.00 uur, in de vakanties ook op maandag.

Meer informatie: www.huisvanhilde.nl

foto: vikingmunt
bron: www.oudcastricum.com