Zwembaddiscussie: wordt vervolgd

CASTRICUM – Al twee dagen na de rumoerig verlopen informatieavond stond het donderdag op de agenda van de raadscarrousel: het haalbaarheidsonderzoek voor een zwembad op Noord-End. Het betreft het veel besproken plan voor de vervanging van zwembad De Witte Brug,

Ook donderdag was er een grote opkomst: de publieke tribune in de raadszaal zat vol. De raadscarrousel besprak de keuzes voor het vervolgonderzoek. De onderzoekers willen weten welke locaties en welke varianten nader mogen worden onderzocht en welke financieringen mogen worden doorgerekend. Dan kan het onderzoeksresultaat begin volgend jaar worden gepresenteerd en is men nog op koers voor een definitief besluit voor een nieuw zwembad (vlak) voor de raadsverkiezingen.

Welke Locaties? Twee locaties maken nog steeds een kans, namelijk die op veld twee en vijf van FC Castricum. Een derde voorstel (de Pegasus vijver) stuitte tijdens de informatieavond al op veel weerstand en ook in de carrousel was niemand voorstander; dus dat lijkt af te vallen.

Welke varianten? Een basisvariant van zwembad plus instructiebad, in een tweede variant aangevuld met een recreatie bad en een derde waarin de basiskeuzes worden aangevuld met een sporthal plus twee gymzalen. Vier andere varianten vielen volgens het college al af. De eerste inspreker, Leo van Schoonhoven (namens een initiatiefgroep), suggereerde ook nader onderzoek van de locatie De Bloemen. Die optie had de initiatiefgroep al uitgewerkt.

Lastig punt met deze optie is, dat sporthal De Bloemen anderhalf jaar dicht moet tijdens de bouwperiode. Tevens schildert van Schoonhoven commerciële en toeristische perspectieven voor een nieuw zwem/sport complex.

Politiek tekent zich al een voorkeur af voor de variant met de sporthal, of uitgebreider, een optie van sporthal en recreatie bad, of nog meer. Daarbij wordt door verschillende partijen wel aangetekend dat meer toeristische functies niet door de gemeente gefinancierd gaan worden, maar dat de markt, toeristensector daarvoor moet zorgen.

Er is nog wel een verschil van inzicht over de financiering. Voor een onderzoek naar de financiering is er bij de partijen verschil van inzicht of (opbrengst van) de Witte Brug en eventueel De Bloemen in de berekening moet worden meegenomen.

Wat als zorgpunt overblijft is het verkeer en het parkeren. De inspreker, de heer Schroor, en verschillende raadsfracties maakten zich zorgen over de te verwachten extra verkeersdrukte rond het nieuwe zwembad en de krappe parkeerruimte. Ook kunnen raadsleden er zich er niet bij neerleggen, dat de provincie een extra aansluiting aan de N203 afwijst.

Voor een reactie van het college ontbrak afgelopen donderdag de tijd; dat kunnen we aanhoren op donderdag 19 oktober.