Toneel en informatie voor vrijwilligers CAL

CASTRICUM – Het is van belang mensen met beginnende en gevorderde dementie goed op te vangen en te begeleiden zodat zij zich gesteund weten, hun zelfstandigheid langer kunnen behouden en maatschappelijk actief blijven. Onder het motto ‘Samen een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke gemeente!’ wordt vrijwilligers een workshop aangeboden.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum nodigt alle vrijwilligers uit de kernen van Castricum uit zich aan te melden voor deze interessante workshop. In alle sectoren en organisaties van het vrijwilligerswerk zullen vrijwilligers in aanraking komen, of gaan komen, met mensen met dementie omdat het aantal dementerende inwoners ook in de gemeente Castricum zal stijgen. Bovendien is het aantal thuiswonende mensen met dit ziektebeeld groot: zo’n 70 % van de groep mensen met dementie.

Vijdag 24 november van 13.30 tot 16.00 uur wordt de kosteloze workshop ‘Omgaan met dementie voor vrijwilligers’ georganiseerd in Theater Koningsduyn in Geesterhage in Castricum. De opening wordt verricht door wethouder Kees Rood van de gemeente Castricum. Daarna speelt Theater Ervaria ‘De dementie van Jet en Harry’, pakkend toneel dat informatief en licht van toon is. De organisatie Geriant zal een toelichting geven op nieuwe ontwikkelingen rond dementie.

De workshop is geschikt voor alle vrijwilligers. Aanmelden en informatie:  Steunpunt Vrijwilligerswerk, Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 Castricum.
Telefoon: 0251 65 65 62. Mail: info@welzijncastricum.nl