Samen werken aan mooie duinen op bijzondere locaties

REGIO – Zaterdag 4 november 2017 doet PWN weer mee aan de grootste en gezelligste landelijke vrijwilligersactie in het groen! Vrijwilligers geven het landschap dan een onderhoudsbeurt. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur, op drie verschillende locaties. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk. Ook kinderen zijn daarom welkom, maar onder begeleiding van een volwassene.

Wie een dagje vrijwilligerswerk wil doen in het duingebied kan terecht in Egmond in het Noordhollands Duinreservaat en in Bloemendaal in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Nieuw dit jaar zijn de werkzaamheden op het terrein van Tata Steel.

Iedereen kent Tata Steel met de indrukwekkende fabrieksgebouwen. Minder bekend is dat het fabrieksterrein ook een uiterst bijzonder natuurgebied is. Zo heeft het Duinterrein Tata Steel veel waardevolle biotopen, waaronder natte duinvaleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos.

Bijzondere soorten die er voorkomen zijn onder andere de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, sprinkhaanzanger, argusvlinder en zeldzame orchideen als hondskruid en moeraswespenorchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt.

Enthousiast geworden? Opgeven kan via www.pwn.nl/eropuit of via de website www.werkenindenatuur.nl Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt.