BUCH-gemeenten zoeken naar oplossingen vuurwerkoverlast

BUCH – Om vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling te verminderen, vragen de BUCH-gemeenten Castricum, Heiloo, Uitgeest en Bergen hun inwoners mee te denken en met ideeën te komen.

Naast schade veroorzaakt door vuurwerk hebben sommige inwoners en vooral ook dieren last van het vuurwerk. Een mogelijke oplossing is het centraal afsteken van vuurwerk, maar daar zit een behoorlijk kostenplaatjes aan

Ideeën kunnen worden aangedragen via teamveiligheid@debuch.nl

bron: BEAT FM, Omroep Heiloo