Aan de slag met sociaal ondernemen

CASTRICUM – Gemeente Castricum geeft samen met de andere gemeenten in de regio Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls aan het sociaal verantwoord zaken doen. Concreet betekent dat, dat het sociaal ondernemerschap meer op de kaart wordt gezet, kennis en ervaringen beter worden gedeeld en voorrang wordt gegeven aan het inkopen van diensten bij sociaal ondernemers.

Dat is een eerste stap nadat vorig jaar 32 gemeenten het belang van sociaal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden dat een betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen van een nauw netwerk met en tussen sociale ondernemingen.

Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Gemeenten op hun beurt kunnen via hun beleid op het terrein van duurzaamheid, circulaire economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal ondernemers. De gemeenten in de regio Alkmaar werken daarin samen met de Social Impact Factory en Sinzer. Het regionale initiatief moet onder andere leiden tot een digitale marktplaats waar sociaal ondernemers zich presenteren, zodat zij beter gevonden worden. Tevens gaan de gemeenten hun inkoopkaders zó aanpassen dat zij bij externe opdrachten voorrang kunnen geven aan sociale ondernemingen uit de regio.

Hoe de maatregelen er in de praktijk uit moeten komen zien, wordt nu uitgewerkt en vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat dit nog najaar gereed moet zijn. Wethouder Snabilie van Bergen stelt: “Sociaal ondernemers kunnen belangrijke partners zijn in het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen, zeker ook in deze regio.” Hij denkt dan vooral aan ondernemingen die streven naar het creëren van maatschappelijke waarde op het gebied van arbeidsparticipatie, sociale inclusie of duurzaamheid.