Klei maakt wegen gevaarlijk glad

REGIO – Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist in combinatie met mist en regen.

Hoewel de meeste agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken met klei. In combinatie met mist en regen kan de weg erg glad worden. Deze bedrijven zijn dan ook verplicht om met borden verkeersdeelnemers te waarschuwen voor slipgevaar. Weggebruikers op hun beurt wordt gevraagd hun snelheid aan te passen aan de omstandigheden.

Het hoogheemraadschap controleert in de komende maanden extra op klei op wegen. Dit om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Vervuilers die hun kleisporen niet tijdig opruimen, worden gevraagd dit alsnog te doen. Als de vervuiler verzuimt om de weg schoon te maken, ruimt het hoogheemraadschap de klei op. De gemaakte schoonmaakkosten worden dan alsnog bij de betreffende vervuiler in rekening gebracht. De politie kan proces-verbaal tegen de vervuiler opmaken.

Meer informatie op www.hhnk.nl/kleiopdeweg